Priključenje na mrežu mobilnih trafostanica iz donacije EU

3. Mart 2020.

U proteklom periodu Mobilne trafostanice iz donacije Elektroprivredi Srbije uspešno su priključene na elektroenergetsku mrežu.  Mobilne trafostanice instalirane su u trafostanicama Beograd 2 (110/35kV), Požarevac Centar (35/10kV), Kruševac 4 (35/10kV) i Zlatibor 1 (35/10kV). Ovo je prvo priključenje opreme ovakvog tipa na elektroenergetski sistem Srbije.

Mobilne trafostanice, donirane od strane Evropske Unije Elektroprivredi Srbije, doprineće bržem oporavku distributivnog elektroenergetskog sistema u slučaju vanrednih situacija. Mobilne trafostanice isporučili su:

- ABB Srbija je isporučila mobilnu trafostanicu 110/35kV

- GAT Novi Sad, d.o.o u saradnji sa italijanskim partnerom Inesing S.p.a je isporučio tri mobilne trafostanice 35/10kV.

Nadzor nad projektom uspešno je obavila nemačka konsultantska kuća Gopa Intec Gmbh, sa svojim predstavništvom u Srbiji.