Završetak projekta

20. Januar 2021.

Projekat pomoći Evropske unije „Elektroprivredi Srbije“ iz nacionalnog programa IPA 2014, namenjenog oporavku od posledica poplava i prevenciji budućih rizika po elektroenergetski sistem u toku vanrednih situacija, uspešno je završen 12. januara 2021. Realizacijom projekta  „Električna oprema za reakciju u hitnim situacijama u Republici Srbiji“  "Elektroprivreda Srbije" postala je vlasnik:

  • mobilne trafostanice 110/35kV snage 20MVA
  • tri mobilne trafostanice 35/10kV snage 8 MVA
  • savremenog sistema za daljinski nadzor i upravljanje srednjenaponskom distributivnom mrežom na području Elektrosrbije Kraljevo, sa 354 novoinstalirane tačke na terenu, 8 novih i 8 nadograđenih postojećih SCADA sistema za daljinsko upravljanje i nadgledanje distributivne mreže u distributivnim područjima Kraljevo, Čačak, Užice, Kruševac, Loznica i Jagodina.

Vrednost isporučene opreme je 8.443.385,98 EUR, a ukupna vrednost projekta je 8.940.743.98 EUR

Nadzorni inženjer na projektu Gopa-intec Gmbh, sa izvodjačima radova: ABB d.o.o Srbija, konzorcijumom GAT DOO Novi Sad i Inesing S.p.A Italy i konzorcijumom okupljenim oko instituta „Mihajlo Pupin“ Beograd, uz veliku tehničku i administrativnu podršku stručnjaka iz "Elektroprivrede Srbije", omogućili su da se donacija Evropske unije uspešno realizuje.

Značaj isporučene opreme pokazao se već u kriznim situacijama tokom 2020. godine. Mobilna trafostanica 110/35kV aktivirana je za napajanje dela konzuma u naselju Žarkovo u Beogradu, a usled većeg kvara na postojećim transformatorima 110/35kV. Mobilne trafostanice 35/10kV angažovane su za hitno snabdevanje novoizgrađenih bolnica za potrebe zbrinjavanja COVID-19 pacijenata u Batajnici i Kruševcu, čime je omogućeno da bolnice počnu sa radom u izuzetnom kratkom roku, u skladu sa novonastalom situacijom koja je zahtevala hitno zbrinjavanje velikog broja pacijenata. Tokom poplava u Lozničkom kraju u junu 2020., instalirana oprema za daljinski nadzor i upravljanje mrežom pokazala se kao vrlo efikasan alat u brzom otklanjanju kvarova i uspostavljanju stabilnog napajanja poplavama pogodjenog stanovništva.

U godini koju su obeležile vanredne situacije, Elektroprivreda Srbije i njeni korisnici mogli su da se uvere u ogroman značaj isporučene opreme koja čuva stabilnost distributivne mreže kada je to najpotrebnije građanima i privredi Srbije. Donacijom Evropske unije napravljen je značajan korak u unapređenju i modernizaciji distributivne mreže u Srbiji i dodatno obučen veliki broj inženjera za rad sa savremenim tehnologijama koje će činiti osnovu distributivnog sistema u budućnosti.